Instalowanie Patch-2.5.4

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 1.9 MB

Zawartość Patch

Program Patch modyfikuje określony plik zgodnie z plikiem łatki. Plik łatki to zwykle lista tworzona programem diff, zawierająca instrukcje, jak zmienić początkowy (oryginalny) plik.

Instalowany program: patch

Patch Installation Dependencies

Patch zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalacja Patch

Przygotuj Patch do kompilacji:

CPPFLAGS=-D_GNU_SOURCE ./configure --prefix=/tools

Flaga preprocesora -D_GNU_SOURCE jest potrzebna tylko na platformie PowerPC. W innych architekturach można to pominąć.

Skompiluj program:

make 

Następnie zainstaluj go wraz z dokumentacją:

make install