Instalowanie Perl-5.8.0

Estimated build time:           0.8 SBU
Estimated required disk space: 74 MB

Zawartość Perl

Pakiet Perl zawiera perl, the Practical Extraction and Report Language. Perl łączy niektóre najlepsze cechy C, sed, awk oraz sh w jeden potężny język.

Instalowane programy: a2p, c2ph, dprofpp, enc2xs, find2perl, h2ph, h2xs, libnetcfg, perl, perl5.8.0 (link to perl), perlbug, perlcc, perldoc, perlivp, piconv, pl2pm, pod2html, pod2latex, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, psed (link to s2p), pstruct (link to c2ph), s2p, splain oraz xsubpp

Instalowane biblioteki: (zbyt wiele, by je wymienić)

Zależności Instalacyjne Perl

Perl zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Perl

Wpierw dostosuj niektóre ścieżki wmontowane na stałe w bibliotekę C:

patch -Np1 -i ../perl-5.8.0-libc-3.patch

I upewnij się, że budujesz pewne statyczne rozszerzenia:

chmod u+w hints/linux.sh
echo 'static_ext="IO re Fcntl"' >> hints/linux.sh

Dalej, przygotuj Perl do kompilacji:

./configure.gnu --prefix=/tools

Skompiluj tylko pożądane narzędzia:

make perl utilities

Wtedy skopiuj te narzędzia i ich biblioteki:

cp perl pod/pod2man /tools/bin
mkdir -p /tools/lib/perl5/5.8.0
cp -R lib/* /tools/lib/perl5/5.8.0