Instalowanie Tcl-8.4.4

Estimated build time:           0.9 SBU 
Estimated required disk space: 23 MB

Zawartość Tcl

Pakiet Tcl zawiera Tool Command Language.

Instalowane programy: tclsh (link do tclsh8.4), tclsh8.4

Instalowana biblioteka: libtcl8.4.so

Zależności Instalacyjne Tcl

Tcl zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalacja Tcl

Ten pakiet wraz z następnymi dwoma instalujemy tylko po to, byśmy mogli wykonywać zestawy testowe dla GCC i Binutils. Instalowanie trzech pakietów tylko do celów testowych wyglądać może trochę jak przegięcie, ale wiedza o tym, że nasze najważniejsze narzędzia działają prawidłowo przynajmniej doda nam otuchy, o ile nie traktujemy jej jako sedno naszych tu działań.

Przygotuj Tcl do kompilacji:

cd unix
./configure --prefix=/tools

Zbuduj pakiet:

make

Dostępny jest zestaw testowy tego pakietu, a może on wykonać sporo sprawdzeń, by upewnić nas, że jest prawidłowo zbudowany. Jednak z powodu warunków systemu macierzystego, nie wiadomo dokładnie czemu, zestaw testowy przewraca się. Dlatego niepowodzenia zestawu testowego w tym miejscu nie dziwią, a nie są też uważane za krytyczne (o największym znaczeniu). Jeśli zdecydujesz się na ich wykonanie, zrobi to następująca komenda:

TZ=UTC make test

Znaczenie parametru make:

Czasami zestawy testowe pakietu podają błędy bezpodstawnie. Możesz sprawdzić na LFS Wiki pod adresem http://wiki.linuxfromscratch.org/ aby porównać, jakie błędy należą do normalnych. Dotyczy to wszystkich testów w całej tej książce.

Zainstaluj pakiet:

make install

Ważne: Nie usuwaj jeszcze katalogu źródłowego tcl8.4.4 bo następny pakiet będzie potrzebował jego wewnętrznych nagłówków.

Zrób niezbędne linki symboliczne:

ln -s tclsh8.4 /tools/bin/tclsh