Instalowanie Texinfo-4.6

Estimated build time:           0.2 SBU
Estimated required disk space: 16 MB

Zawartość Texinfo

Pakiet Texinfo zawiera programy stosowane do odczytywania, pisania i konwersji dokumentów Info zawierających dokumentację systemową.

Instalowane programy: info, infokey, install-info, makeinfo, texi2dvi oraz texindex

Zależności Instalacyjne Texinfo

Texinfo zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.

Instalowanie Texinfo

Przygotuj Texinfo do kompilacji:

./configure --prefix=/tools

Skompiluj programy:

make 

Zestaw testowy tego pakietu wykonuje liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że jest on prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go wykonać, zrobisz to następującą komendą:

make check

Następnie zainstaluj je wraz z dokumentacją:

make install