Instalowanie Util-linux-2.12

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 8 MB

Zawartość Util-linux

Pakiet Util-linux zawiera wiele rozmaitych programów użytkowych. Niektóre z ważniejszych są używane do zamontowania, odmontowania, formatowania, partycjonowania i zarządzania napędami dyskowymi, otwierania portów tty i przenoszenia komunikatów jądra.

Instalowane programy: agetty, arch, blockdev, cal, cfdisk, chkdupexe, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, cytune, ddate, dmesg, elvtune, fdformat, fdisk, fsck.cramfs, fsck.minix, getopt, hexdump, hwclock, ipcrm, ipcs, isosize, kill, line, logger, look, losetup, mcookie, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, namei, parse.bash, parse.tcsh, pg, pivot_root, ramsize (link to rdev), raw, rdev, readprofile, rename, renice, rev, rootflags (link to rdev), script, setfdprm, setsid, setterm, sfdisk, swapoff (link to swapon), swapon, test.bash, test.tcsh, tunelp, ul, umount, vidmode (link to rdev), whereis oraz write

Zależności instalacyjne Util-linux

Util-linux zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Zlib.

Instalowanie Util-linux

Util-linux nie używa świeżo zainstalowanych nagówków ani bibliotek z katalogu /tools. Poprawimy to zmieniając skrypt oknfiguracyjny configure:

cp configure configure.backup
sed "s@/usr/include@/tools/include@g" configure.backup > configure

Przygotuj Util-linux do kompilacji:

./configure

Skompiluj pewne pomocnicze procedury (support routines):

make -C lib

A, ponieważ potrzebujesz jedynie paru użytków zawartych w tym pakiecie, zbuduj tylko te:

make -C mount  mount umount
make -C text-utils more

Następnie skopiuj te programy do tymczasowego katalogu narzędzi:

cp mount/{,u}mount text-utils/more /tools/bin