Instalowanie Autoconf-2.57

Estimated build time:           2.9 SBU
Estimated required disk space: 7.7 MB

Zawartość Autoconf'a

Autoconf tworzy skrypty powłoki, które automatycznie konfigurują kod źródłowy.

Instalowane programy: autoconf, autoheader, autom4te, autoreconf, autoscan, autoupdate oraz ifnames

Zależności Instalacyjne Autoconf

Autoconf zależy od: Bash, Coreutils, Diffutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed.

Instalowanie Autoconf

Przygotuj Autoconf do kompilacji:

./configure --prefix=/usr

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że jest prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, zrobisz to następującą komendą:

make check

I instaluj pakiet:

make install