Instalowanie Bison-1.875

Estimated build time:           0.6 SBU
Estimated required disk space: 10.6 MB

Zawartość Bison'a

Bison to parser generator, zastępuje yacc. Bison tworzy program analizujący strukturę pliku tekstowego. Bison is a parser generator, a replacement for yacc. Bison generates a program that analyzes the structure of a text file.

Instalowane programy: bison oraz yacc

Instalowana biblioteka: liby.a

Zależności Instalacyjne Bison'a

Bison zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Sed.

Instalowanie Bison'a

Najpierw zastosujemy łatkę na bison'a, <?> z CVS, ktora poprawia drobny problem z kompilacją dla niektórych pakietów: First we use a patch to bison, backported from CVS, which fixes a minor compilation problem with some packages:

patch -Np1 -i ../bison-1.875-attribute.patch

Przygotuj Bison do kompilacji:

./configure --prefix=/usr

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że jest prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, zrobisz to następującą komendą (zabierze to dużo czasu):

make check

I instaluj pakiet:

make install