Instalowanie LFS-Bootscripts-1.12

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 0.3 MB

Zawartość LFS-bootscripts

Pakiet LFS-Bootscripts zawiera skrypty inicjalizacji powłoki w stylu SysV. Te skrypty wykonują różne zadania takie, jak sprawdzanie integralności systemu plików podczas bootowania, ładowanie mapy klawiszy (strony kodowej??), ustawianie sieci oraz zatrzymywanie procesów podczas wyłączania.

Instalowane skrypty: checkfs, cleanfs, functions, halt, ifdown, ifup, loadkeys, localnet, mountfs, mountproc, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, swap, sysklogd oraz template

Zależności Instalacyjne LFS-Bootscripts

Bzip2 zależy od: Bash, Coreutils.

Instalowanie LFS-Bootscripts

Będziemy używać skryptów inicjalizacji w stylu SysV. (We will be using SysV style init scripts.) Wybraliśmy ten styl, ponieważ jest szeroko rozpowszechniony i czujemy się w nim wygodnie. Gdybyś wolała spróbować czegoś innego, to Marc Heerdink napisał wskazówki o skryptach inicjalizacji w stylu BSD, znajdziesz je na stronie http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/bsd-init.txt. A jeśli chcesz czegoś bardziej radykalnego, poszukaj depinit na listach wysyłkowych LFS.

Jeśli zdecydujesz się na użycie stylu BSD, lub jakiegoś innego stylu skryptów, możesz przeskoczyć następny rozdział, gdy do niego dojdziesz i przejść do Rozdziału 8.

Zainstaluj skrypty bootowania:

cp -a rc.d sysconfig /etc

Przydziel użytkownikowi root prawo własności tych skryptów:

chown -R root:root /etc/rc.d /etc/sysconfig