Instalowanie Bzip2-1.0.2

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 3.0 MB

Zawartość Bzip2

Bzip2 jest programem kompresującym pliki za pomocą sortowania bloków, z reguły osiąga lepszą kompresję niż tradycyjny gzip.

Instalowane programy: bunzip2 (link to bzip2), bzcat (link to bzip2), bzcmp, bzdiff, bzegrep, bzfgrep, bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless oraz bzmore

Instalowane biblioteki: libbz2.a, libbz2.so (link do libbz2.so.1.0), libbz2.so.1.0 (link do libbz2.so.1.0.2) oraz libbz2.so.1.0.2

Zależności Instalacyjne Bzip2

Bzip2 zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make.

Instalowanie Bzip2

Przygotuj Bzip2 do kompilacji za pomocą:

make -f Makefile-libbz2_so
make clean

Flaga -f spowoduje, że Bzip2 będzie budowany przy użyciu innego pliku  Makefile, w tym przypadku Makefile-libbz2_so, który tworzy bibliotekę dynamiczną libbz2.so i łączy (linkuje)użytki z pakietu Bzip2 z tą biblioteką.

Skompiluj pakiet:

make

Instaluj go:

make install

I instaluj dzielone binarium bzip2 do katalogu /bin, następnie zrób niezbędne dowiązania symboliczne i posprzątaj:

cp bzip2-shared /bin/bzip2
cp -a libbz2.so* /lib
ln -s ../../lib/libbz2.so.1.0 /usr/lib/libbz2.so
rm /usr/bin/{bunzip2,bzcat,bzip2}
mv /usr/bin/{bzip2recover,bzless,bzmore} /bin
ln -s bzip2 /bin/bunzip2
ln -s bzip2 /bin/bzcat