Zmiana właściciela

W tej chwili właścicielem katalogu /tools jest użytkownik lfs, który istnieje tylko w systemie macierzystym. Chociaż prawdopodobnie zechcesz skasować katalog /tools, gdy tylko skończysz swój system LFS, to możesz również zechcieć zachować go, na przykład aby zbudować inne systemy LFS. Jednak, jeśli zachowasz katalog /tools taki jak jest teraz, to będziesz miała pliki należące do użytkownika nie istniejącego w tym systemie. Jest to niebezpieczne, ponieważ użytkownik, któremu utworzysz konto później może dostać ten sam identyfikator, do jakiego są przypisane ww. pliki. Niespodziewanie staby się on właścicielem katalogu /tools i wszystkich jego plików, co może je wystawić na niebezpieczeństwo złośliwej manipulacji.

Aby temu zapobiec, możesz dodać użytkownika lfs do swojego nowego systemu LFS później -- podczas tworzenia pliku /etc/passwd, zwracając uwagę aby nadać mu te same numery identyfikacyjne użytkownika i grup, jak w systemie macierzystym (początkowym). Inaczej, możesz też (i w tej książce tak przyjmujemy) przypisać zawartość katalogu /tools użytkownikowi root wykonując komendę:

chown -R 0:0 /tools

Ta komenda używa "0:0" zamiast "root:root", ponieważ chown nie jest w stanie przypisać numerów do nazwy "root", dopóki nie zostanie utworzony plik haseł.