Rozdział 6. Instalowanie podstawowych programów systemu

Spis treści
Wprowadzenie
O symbolach debugowania
Przejście do środowiska chroot
Zmiana właściciela
Tworzenie katalogów
Montowanie systemów plików proc oraz devpts
Tworzenie niezbędnych linków symbolicznych
Tworzenie plików passwd i group
Tworzenie urządzeń (Makedev-1.7)
Instalowanie nagłówków Linux-2.4.22
Instalowanie Man-pages-1.60
Instalowanie Glibc-2.3.2
Ponowna regulacja zestawu narzędziowego
Instalowanie Binutils-2.14
Instalowanie GCC-3.3.1
Instalowanie Coreutils-5.0
Instalowanie Zlib-1.1.4
Instalowanie Lfs-Utils-0.3
Instalowanie Findutils-4.1.20
Instalowanie Gawk-3.1.3
Instalowanie Ncurses-5.3
Instalowanie Vim-6.2
Instalowanie M4-1.4
Instalowanie Bison-1.875
Instalowanie Less-381
Instalowanie Groff-1.19
Instalowanie Sed-4.0.7
Instalowanie Flex-2.5.4a
Instalowanie Gettext-0.12.1
Instalowanie Net-tools-1.60
Instalowanie Inetutils-1.4.2
Instalowanie Perl-5.8.0
Instalowanie Texinfo-4.6
Instalowanie Autoconf-2.57
Instalowanie Automake-1.7.6
Instalowanie Bash-2.05b
Instalowanie File-4.04
Instalowanie Libtool-1.5
Instalowanie Bzip2-1.0.2
Instalowanie Diffutils-2.8.1
Instalowanie Ed-0.2
Instalowanie Kbd-1.08
Instalowanie E2fsprogs-1.34
Instalowanie Grep-2.5.1
Instalowanie Grub-0.93
Instalowanie Gzip-1.3.5
Instalowanie Man-1.5m2
Instalowanie Make-3.80
Instalowanie Modutils-2.4.25
Instalowanie Patch-2.5.4
Instalowanie Procinfo-18
Instalowanie Procps-3.1.11
Instalowanie Psmisc-21.3
Instalowanie Shadow-4.0.3
Instalowanie Sysklogd-1.4.1
Instalowanie Sysvinit-2.85
Instalowanie Tar-1.13.25
Instalowanie Util-linux-2.12
Instalowanie GCC-2.95.3
Zmieniona komenda chroot
Instalowanie LFS-Bootscripts-1.12
Konfigurowanie składników systemu