Instalowanie Ed-0.2

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 3.1 MB

Zawartość Ed

GNU ed jest czystym, 8-bitowym edytorem liniowym zgodnym z POSIX.

Instalowane programy: ed oraz red (link do ed)

Zależności Instalacyjne Ed

Ed zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Ed

Uwaga: Ed nie jest najczęściej używanym narzędziem. Instalujemy go tutaj, ponieważ program łatający może go użyć, jeśli podasz mu jakiś plik łatki oparty na Ed. Zdarza się to rzadko, ponieważ obecnie preferuje się łatki oparte na Diff.

Normalnie, Ed używa funkcji mktemp do tworzenia plików tymczasowych w /tmp, ale ta funkcja ma (vulnerability) słaby punkt (zobacz sekcję o plikach tymczasowych Temporary Files w http://en.tldp.org/HOWTO/Secure-Programs-HOWTO/avoid-race.html). Nastepująca łatka sprawi, że Ed będzie używać mkstemp, który jest zalecanym sposobem tworzenia plików tymczasowych.

Zastosuj łatkę:

patch -Np1 -i ../ed-0.2-mkstemp.patch

Teraz przygotuj Ed do kompilacji:

./configure --prefix=/usr

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że jest prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, zrobisz to następującą komendą:

make check

Instaluj pakiet:

make install

I przenieś te programy do katalogu /bin, aby można je było używać w wypadku, gdy partycja /usr będzie niedostępna.

mv /usr/bin/{ed,red} /bin