Instalowanie Findutils-4.1.20

Estimated build time:           0.2 SBU
Estimated required disk space: 7.5 MB

Zawartość Findutils

Pakiet Findutils zawiera programy do znajdowania plików, nawet "w locie" (wykonując rekursywne przeszukiwanie katalogów i pokazując tylko pliki pasujące do wzorca) lub przeszukując bazę danych.

Instalowane programy: bigram, code, find, frcode, locate, updatedb oraz xargs

Zależności Instalacyjne Findutils

Findutils zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Findutils

Przygotuj Findutils do kompilacji:

./configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/bin

Domyślnie, położenie bazy danych updatedb jest w /usr/var. Żeby położenie pliku /var/lib/misc/locatedb było zgodne z FHS, wprowadź do configure opcję  --localstatedir=/var/lib/misc.

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet ma zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że został prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, to zrobisz to następującą komendą:

make check

I zainstaluj pakiet:

make install