Instalowanie Flex-2.5.4a

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 3.4 MB

Zawartość Flex'a

Pakiet Flex jest używany do tworzenia programów, które rozpoznają wzorce w tekście.

Instalowane programy: flex, flex++ (link to flex) oraz lex

Instalowana biblioteka: libfl.a

Zależności Instalacyjne Flex

Flex zależy od: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Sed.

Instalowanie Flex'a

Przygotuj Flex do kompilacji:

./configure --prefix=/usr

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że jest prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, zrobisz to następującą komendą:

make bigcheck

I instaluj pakiet:

make install

Niektóre pakiety spodziewają się znaleźć bibliotekę Lex'a w /usr/lib. Utwórz na to konto dowiązanie symboliczne:

ln -s libfl.a /usr/lib/libl.a

Niektóre programy nie wiedzą jeszcze o istnieniu flex'a i próbują uruchamiac jego poprzednika lex. Aby obsługiwać również te programy, utwórz skrypt powłoki pod nazwą lex, który wywołuje flex w trybie emulacji Lex'a:

cat > /usr/bin/lex << "EOF"
#!/bin/sh
# Begin /usr/bin/lex

exec /usr/bin/flex -l "$@"

# End /usr/bin/lex
EOF
chmod 755 /usr/bin/lex