Instalowanie Gawk-3.1.3

Estimated build time:           0.2 SBU
Estimated required disk space: 17 MB

Zawartość Gawk

Gawk to implementacja awk używana do manipulowania plikami tekstowymi.

Instalowane programy: awk (link do gawk), gawk, gawk-3.1.3, grcat, igawk, pgawk, pgawk-3.1.3 oraz pwcat

Zależności Instalacyjne Gawk

Gawk zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Gawk

Najpierw zastosuj łatkę aby poprawić następujące rzeczy:

patch -Np1 -i ../gawk-3.1.3-libexecdir.patch

Teraz przygotuj Gawk do kompilacji:

./configure --prefix=/usr --libexecdir=/usr/bin

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że został prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, to zrobi to następująca komenda:

make check

I zainstaluj pakiet:

make install