Instalowanie GCC-2.95.3

Estimated build time:           1.5 SBU
Estimated required disk space: 130 MB

Instalowanie GCC

Wiadomo, że ten pakiet źle się zachowuje, gdy zmienisz jego domyślne flagi optymalizacji (włącznie z opcjami -march oraz -mcpu). Dlatego, jeśli zdefiniowałaś jakieś zmienne środowiskowe, które nadpisują lub zasłaniają domyślne optymalizacji, takie jak CFLAGS oraz CXXFLAGS, to zalecamy wyłączenie ich przed ponowną budową GCC.

Jest to starsza wersja GCC, którą zainstalujemy w celu kompilowania jądra Linuksa w Rozdziale 8. Developerzy jądra zalecają tą wersję, gdy potrzebujesz absolutnie pewnej stabilności. Późniejsze wersje GCC nie zostały tak dokładnie przetestwane pod względem kompilacji jądra. Prawdopodobnie użycie późniejszej wersji uda się, jednak zalecamy stosowanie się do rad developerów jądra i użycie tej właśnie wersji przy kompilacji jądra.

Uwaga: Nie instalujemy tu kompilatora C++ ani bibliotek. Możesz mieć jednak swoje powody, by je tu instalować. Więcej informacji znajdziesz pod adresem http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/stable/general/gcc2.html.

Zainstalujemy tą starszą edycję GCC z niestnadardowym prefiksem /opt aby uniknąć zamieszania i wpływu na systemową GCC, która już jest zainstalowana w /usr .

Zastosuj łatki i zrób małą regulację:

patch -Np1 -i ../gcc-2.95.3-2.patch
patch -Np1 -i ../gcc-2.95.3-no-fixinc.patch
patch -Np1 -i ../gcc-2.95.3-returntype-fix.patch
echo timestamp > gcc/cstamp-h.in

Dokumentacja GCC zaleca budowanie GCC poza katalogiem źródłowym w dedykowanym katalogu budowy:

mkdir ../gcc-2-build
cd ../gcc-2-build

Skompiluj i instaluj kompilator:

../gcc-2.95.3/configure --prefix=/opt/gcc-2.95.3 \
--enable-shared --enable-languages=c \
--enable-threads=posix
make bootstrap
make install