Instalowanie GCC-3.3.1

Estimated build time:           11.7 SBU
Estimated required disk space: 294 MB

Zawartość GCC

Pakiet GCC zawierra zbiór kompilatorów GNU, włącznie z kompilatorami C i C++.

Instalowane programy: c++, cc (link do gcc), cc1, cc1plus, collect2, cpp, g++, gcc, gccbug, oraz gcov

Instalowane biblioteki: libgcc.a, libgcc_eh.a, libgcc_s.so, libstdc++.[a,so] oraz libsupc++.a

Zależności Instalacyjne GCC

GCC zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, Gettext, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed, Texinfo.

Instalacja GCC

Uwaga: Zestaw testowy dla GCC w tej sekcji jest zaliczony do krytycznych. Doradzamy nie pomijać go pod żadnym pozorem.

Wiadomo, że ten pakiet źle się zachowuje jeśli zmienisz jego domyślne flagi optymalizacji (włącznie z opcjami -march oraz -mcpu). Z tego powodu, jeśli określiłaś jakieś zmienne środowiskowe, które zasłaniają domyślne wartości dla optymalizacji, takie jak CFLAGS i CXXFLAGS, to zalecamy wyłączenie ich lub zmianę ich wartości przy budowaniu GCC.

Tym razem zbudujemy kompilatory zarówno C i C++, więc musisz rozpakować GCC-core oraz tarball GCC-g++ -- odpakują się do tego samego katalogu.  Podobnie powinnaś rozpakować pakiet zestawu testowego GCC. Cały pakiet GCC zawiera nawet więcej kompilatorów. Instrukcje do ich budowania znajdziesz pod adresem  http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/stable/general/gcc.html.

patch -Np1 -i ../gcc-3.3.1-no_fixincludes-2.patch
patch -Np1 -i ../gcc-3.3.1-suppress-libiberty.patch

Druga łatka nie dopuszcza do zainstalowanie libiberty z GCC, ponieważ będziemy używać tej biblioteki dostarczonej z pakietem binutils. Uważaj tu, abyś nie zainstalowała łatki na specyfikację GCC z Rozdziału 5.

Dokumentacja GCC zaleca budowanie GCC poza katalogiem źródłowym w dedykowanym katalogu budowy, który zrobimy tak:

mkdir ../gcc-build
cd ../gcc-build

Dalej, przygotuj GCC do kompilacji:

../gcc-3.3.1/configure --prefix=/usr \
--enable-shared --enable-threads=posix \
--enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu \
--enable-languages=c,c++

Skompiluj pakiet:

make

Sprawdź rezultaty, ale nie przerywaj przy błędach (będziesz pamiętała kilka najbardziej znanych z nich):

make -k check

Uwagi odnośnie zestaawu testowego z Sekcji p.t. Instalowanie GCC-3.3.1 - Przebieg 2 z Rozdziału 5 są tu nadal bardzo na miejscu. Gdybyś miała jakieś wątpliwości, to odwołaj się tam.

I instaluj pakiet:

make install

Niektóre pakiety oczekują, aby Preprocesor C był zainstalowany w katalogu /lib. Aby uczynić zadość ich wymaganiom, utwórz dowiązanie symboliczne:

ln -s ../usr/bin/cpp /lib

Wiele pakietów używa nazwy cc do wywołania kompilatora C. Aby je zadowolić, utwórz dowiązanie symboliczne:

ln -s gcc /usr/bin/cc

Uwaga: W tym momencie usilnie zalecane jest przeprowadzenie sprawdzania czystości, jakie wykonywaliśmy wcześniej w tym rozdziale. Powróć do Sekcji p.t. Ponowna regulacja zestawu narzędziowego i powtórz tamto sprawdzanie. Jeśli rezultaty będą niedobre, to prawdopodobnie masz błędnie zastosowaną łatkę specyfikacji GCC z Rozdziału 5.