Instalowanie Gzip-1.3.5

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 2.6 MB

Zawartość Gzip

Pakiet Gzip zawiera programy do kompresji i dekompresji plików przy pomocy LZ77 (kodowania Lempel-Ziv).

Instalowane programy: gunzip (link do gzip), gzexe, gzip, uncompress (link do gunzip), zcat (link do gzip), zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep, zless, zmore oraz znew

Zależności Instalacyjne Gzip

Gzip zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Gzip

Przygotuj Gzip do kompilacji:

./configure --prefix=/usr

Program gzexe ma w sobie wpisane na stałe położenie binarium gzip. Ponieważ później zmieniamy położenie gzip, to następująca komenda gwarantuje, że nowe położenie zostanie uwzględnione w treści programu:

cp gzexe.in{,.backup}
sed 's%"BINDIR"%/bin%' gzexe.in.backup > gzexe.in

Skompiluj pakiet:

make

Instaluj pakiet:

make install

I przenieś te programy do katalogu /bin:

mv /usr/bin/gzip /bin
rm /usr/bin/{gunzip,zcat}
ln -s gzip /bin/gunzip
ln -s gzip /bin/zcat
ln -s gunzip /bin/uncompress