Instalowanie Less-381

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 3.4 MB

Zawartość Less

Less rozkłada tekst na strony i pozwala go przeglądać. Wyświetla zawartość pliku lub potoku, i ma zdolność przewijania tego tekstu na ekranie. Ma on kilka cech, których nie ma program more, takich jak zdolność przewijania w tył.

Instalowane programy: less, lessecho oraz lesskey

Zależności Instalacyjne Less

Less zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.

Instalowanie Less

Przygotuj Less do kompilacji:

./configure --prefix=/usr --bindir=/bin --sysconfdir=/etc

Znaczenie tej opcji configure:

Skompiluj pakiet:

make

I instaluj go:

make install