Instalowanie Lfs-Utils-0.3

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 1.1 MB

Zawartość Lfs-Utils

Pakiet Lfs-Utils zawiera trochę różnych programów używanych przez różne pakiety, ale nie tak dużych, aby tworzyć dla nich ich własne, oddzielne pakiety.

Instalowane programy: mktemp, tempfile, http-get oraz iana-net

Instalowane pliki: protocols, services

Zależności Instalacyjne Lfs-Utils

(Jeszcze nie sprawdzono zależności. No dependencies checked yet.)

Instalowanie Lfs-Utils

Skompiluj pakiet:

make

I zainstaluj go:

make install

Teraz skopiuj dwa pomocnicze pliki zawarte w tarballu Lfs-Utils do ich miejsca przeznaczenia:

cp etc/{services,protocols} /etc

Pliku /etc/services używa się do tłumaczenia numerów usług na nazwy czytelne dla ludzi, a  /etc/protocols robi to samo z numerami protokołów.