Instalowanie Libtool-1.5

Estimated build time:           1.5 SBU
Estimated required disk space: 20 MB

Zawartość Libtool

GNU libtool jest ogólnym skryptem obsługi bibliotek. Libtool ukrywa złożoność stosowania bibliotek współdzielonych za zwartym, prznośnym interfejsem.

Instalowane programy: libtool oraz libtoolize

Instalowane biblioteki: libltdl.[a,so].

Zależności Instalacyjne Libtool

Libtool zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Libtool

Przygotuj Libtool do kompilacji:

./configure --prefix=/usr

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że jest prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, zrobisz to następującą komendą:

make check

I instaluj pakiet:

make install