Instalowanie M4-1.4

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 3.0 MB

Zawartość M4

M4 jest makroprocesorem. Kopiuje wejście do wyjścia, rozszerzając makra podczas pracy. Są makra wbudowane, jak i definiowane przez użytkownika i mogą mieć dowolną ilość argumentów. Poza zwykłym wykonywaniem makr, m4 ma wiele wbudowanych funkcji do dołączania nazwanych plików, uruchamiania komend Uniksa, wykonywania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych, manipulowania textem na różne sposoby, stosowania rekursji itd. Programu m4 można tez używać jako interfejsu dla kompilatora lub jako makroporcesor o własnych uprawnieniach.

Instalowany program: m4

Zależności Instalacyjne M4

M4 zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed.

Instalowanie M4

Przygotuj M4 do kompilacji:

./configure --prefix=/usr

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że został prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, to zrobi to następująca komenda:

make check

I zainstaluj pakiet:

make install