Tworzenie urządzeń (Makedev-1.7)

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 50 KB

Zawartość MAKEDEV

Skrypt MAKEDEV tworzy statyczne węzły urządzeń, które zazwyczaj znajdują się w katalogu /dev. Dokładne informacje o węzłach urządzeń znajdziesz w pliku Documentation/devices.txt w drzewie źródeł jądra Linuksa.

Installed script: MAKEDEV

Zależności instalacyjne MAKEDEV

Make zależy od: Bash, Coreutils.

Tworzenie urządzeń

Zwróć uwagę, że rozpakowanie pliku MAKEDEV-1.7.bz2 nie powoduje utworzenia katalogu, do którego mogłabyś wejść przez "change directory" cd, ponieważ w tym pliku jest tylko skrypt powłoki.

Instaluj skrypt MAKEDEV:

bzcat MAKEDEV-1.7.bz2 > /dev/MAKEDEV
chmod 754 /dev/MAKEDEV

Uruchom ten skrypt żeby utworzyć pliki urządzeń:

cd /dev
./MAKEDEV -v generic-nopty

Znaczenie argumentów:

Jeśli okaże się, że jakiegoś potrzebnego urządzenia specjalnego zzz brakuje, spróbuj wykonać ./MAKEDEV -v zzz. Innym sposobem, możesz tworzyć urządzenia programem mknod. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, to odsyłamy do jego manuala i stron info.

Dodatkowo, jeśli nie byłaś w stanie zamontować systemu plików wcześniej, w sekcji "Montowanie systemów plików proc i devpts", to teraz jest dobry moment na wypróbowanie innego sposobu. Jeśli twój kernel obsługuje system plików devfs, to wykonaj następującą komendę aby zamontować devfs:

mount -t devfs devfs /dev

To zamontuje system plików devfs na wierzchu (?) nowej statycznej struktury /dev. Nie spowoduje to problemów, ponieważ utworzone węzły urządzeń są nadal obecne, choć zakryte przez nowy system plików devfs.

Jeśli to nadal nie działa, to pozostaje użyć skryptu MAKEDEV do utworenia plików z zakresu ptyXX i ttyXX, które inaczej nie byłyby potrzebne. Upewnij się, że nadal jesteś w katalogu /dev i uruchom ./MAKEDEV -v pty. Niekorzystną stroną tego jest utworzenie dodatkowych 512 plików specjalnych urządzeń, które nie będą potrzebne gdy w końcu zabootujemy ukończony system LFS.