Instalowanie Man-pages-1.60

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 15 MB

Zawartość Man-pages

Pakiet Man-pages zawiera ponad 1200 stron podręczników. Ta dokumentacja pokazuje szczegóły funkcji C i C++ , opisuje trochę ważnych plików urządzeń i dostarcza dokumenty, których inaczej brakowałoby innym pakietom.

Instalowane pliki: różne pliki stron podręczników

Zależności instalacyjne Man-pages

Man zależy od: Bash, Coreutils, Make.

Instalacja Man-pages

Zainstaluj Man-pages uruchamiając:

make install