Instalowanie Man-1.5m2

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 1.9MB

Zawartość Man

Man pokazuje strony manuala.

Instalowane programy: apropos, makewhatis, man, man2dvi, man2html oraz whatis

Zależności Instalacyjne Man

Man zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Man'a

Zrobimy trzy poprawki w źródłach Man'a.

Pierwsza łatka wykomentuje (wyłączy) linię "MANPATH /usr/man" w pliku man.conf aby zapobiec wynikom nadmiarowym (powtórzeniom) przy używaniu takich programów, jak whatis:

patch -Np1 -i ../man-1.5m2-manpath.patch

Druga łatka dodaje opcję -R do zmiennej PAGER, żeby sekwencje escape były prawidłowo obsługiwane:

patch -Np1 -i ../man-1.5m2-pager.patch

Trzecia (i ostatnia) zapobiega problemowi, gdy używane strony manuala nie formatowane na więcej niż 80 kolumn, są używane w połączeniu z ostatnimi wersjami groff:

patch -Np1 -i ../man-1.5m2-80cols.patch

Teraz przygotuj Man do kompilacji:

./configure -default -confdir=/etc

Znaczenie opcji configure:

Skompiluj pakiet:

make

I instaluj go:

make install

Uwaga: Jeśli chcesz wyłączyc sekwencje escape SGR, to powinnaś edytować plik  man.conf i dodać argument -c do "nroff".

Możesz też chcieć zajrzeć na stronę  BLFS pod adresem http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/cvs/postlfs/compressdoc.html, któa dotyczy zagadnień formatowania i kompresji stron manuala.