Instalowanie Modutils-2.4.25

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 2.9 MB

Zawartość Modutils

Pakiet Modutils zawiera programy, których możesz używać pracując z modułami jądra (kernel modules).

Instalowane programy: depmod, genksyms, insmod, insmod_ksymoops_clean, kallsyms (link do insmod), kernelversion, ksyms (link do insmod), lsmod (link do insmod), modinfo, modprobe (link do insmod) and rmmod (link do insmod)

Zależości Instalacyjne Modutils

Modutils zależy od: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Flex, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed.

Instalowanie Modutils

Przygotuj Modutils do kompilacji:

./configure

Skompiluj pakiet:

make

I instaluj go:

make install