Instalowanie Ncurses-5.3

Estimated build time:           0.6 SBU
Estimated required disk space: 27 MB

Zawartość Ncurses

Pakiet Ncurses udostępnia biblioteki zarządzania znakami i terminalami, włączając w to panele i systemy menu.

Instalowane programy: captoinfo (link to tic), clear, infocmp, infotocap (link to tic), reset (link to tset), tack, tic, toe, tput oraz tset

Instalowane biblioteki: libcurses.[a,so] (link to libncurses.[a,so]), libform.[a,so], libmenu.[a,so], libncurses++.a, libncurses.[a,so], libpanel.[a,so]

Zależności Instalacyjne Ncurses

Ncurses zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Ncurses

Najpierw popraw dwie niewielkie usterki:

patch -Np1 -i ../ncurses-5.3-etip-2.patch
patch -Np1 -i ../ncurses-5.3-vsscanf.patch

Pierwsza łatka poprawia plik nagłówkowy etip.h, a druga chroni przed pewnymi ostrzeżeniami kompilatora powodowanymi przez użycie nielubianych (deprecated) nagłówków.

Następnie przygotuj Ncurses do kompilacji:

./configure --prefix=/usr --with-shared \
--without-debug

Skompiluj pakiet:

make

Zainstaluj pakiet:

make install

Nadaj bibliotekom Ncurses prawo wykonywania:

chmod 755 /usr/lib/*.5.3

I popraw dla biblioteki, która nie powinna być wykonywalna:

chmod 644 /usr/lib/libncurses++.a

Przenieś te bibliioteki do katalogu /lib, gdzie powinny przebywać:

mv /usr/lib/libncurses.so.5* /lib

Ponieważ te biblioteki zostały przeniesione do /lib, to kilka dowiązań symbolicznych wskazuje teraz na nieistniejące pliki. Odtwórz te symlinki:

ln -sf ../../lib/libncurses.so.5 /usr/lib/libncurses.so
ln -sf libncurses.so /usr/lib/libcurses.so