Instalowanie Patch-2.5.4

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 1.9 MB

Zawartość Patch

Program patch modyfikuje plik zgodnie z plikiem łatki (patch file). Plik łatki to zwykle lista, stworzona programem diff, zawierająca instrukcje, jak należy zmienić oryginalny plik.

Instalowany program: patch

Zależności Instalacyjne Patch'a

Patch zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalowanie Patch

Przygotuj Patch do kompilacji:

CPPFLAGS=-D_GNU_SOURCE ./configure --prefix=/usr

Znów, flaga preprocesora -D_GNU_SOURCE jest potrzebna jedynie na platformie PowerPC. W innych architekturach możesz to zostawić.

Skompiluj pakiet:

make

I instaluj go:

make install