Instalowanie Procinfo-18

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 0.2 MB

Zawartość Procinfo

Program  procinfo zajmuje się danymi systemowymi, takimi jak zużycie pamięcii numery IRQ, z katalogu /proc i formatuje te dane w zrozumiały sposób.

Instalowane programy: lsdev, procinfo oraz socklist

Zależności Instalacyjne Procinfo

Procinfo zależy od: Binutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses.

Instalowanie Procinfo

Skompiluj Procinfo:

make LDLIBS=-lncurses

Znaczenie parametru make:

I instaluj pakiet:

make install