Instalowanie Procps-3.1.11

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 6.2 MB

Zawartość Procps

Pakiet Procps dostarcza programy do monitorowania i zatrzymywania procesów systemowych. Procps uzyskuje informacje o prcesach z katalogu /proc.

Instalowane programy: free, kill, pgrep, pkill, pmap, ps, skill, snice, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w oraz watch

Instalowana biblioteka: libproc.so

Zależności Instalacyjne Procps

Procps zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses.

Instalowanie Procps

Najpierw napraw problem, który może zaamać działanie w przy pewnych ustawieniach lokalizacji (narodowych):

patch -Np1 -i ../procps-3.1.11-locale-fix.patch

Teraz skompiluj Procps:

make

Zainstaluj go:

make install

I usuń fałszywe dowiązanie do biblioteki:

rm /lib/libproc.so