Instalowanie Psmisc-21.3

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 2.2 MB

Zawartość Psmisc

Pakiet Psmisc zawiera trzy programy pomocna przy zarządzanieu katalogiem /proc.

Instalowane programy: fuser, killall oraz pstree

Zależności Instalacyjne Psmisc

Psmisc zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.

Instalowanie Psmisc

Przygotuj Psmisc do kompilacji:

./configure --prefix=/usr --exec-prefix=/

Znacenie opcji configure:

Skompiluj pakiet:

make

I instaluj go:

make install

Domyślnie, program pidof Psmisc'a nie jest instalowany. Ogólnie boirąc, nie jest to problem, ponieważ później instalujemy pakiet Sysvinit, który daje lepszy program pidof. Ale jeśli nie zamierzasz używać Sysvinit, to powinnaś dopełnić instalację Psmisc utworzeniem następującego dowiązania symbolicznego (symlink):

ln -s killall /bin/pidof