Instalowanie Sysklogd-1.4.1

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 0.5 MB

Zawartość Sysklogd

Pakiet Sysklogd zawiera programy do zapisywania komunikatów w logu systemowym, takich jak ta zgłaszane przez jądro.

Instalowane programy: klogd oraz syslogd

Zależności Instalacyjne Sysklogd

Sysklogd zależy od: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make.

Instalowanie Sysklogd

Skompiluj Sysklogd:

make

I instaluj go:

make install

Configurowanie Sysklogd

Utwórz nowy plik /etc/syslog.conf wykonując co następuje:

cat > /etc/syslog.conf << "EOF"
# Begin /etc/syslog.conf

auth,authpriv.* -/var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none -/var/log/sys.log
daemon.* -/var/log/daemon.log
kern.* -/var/log/kern.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
*.emerg *

# End /etc/syslog.conf
EOF