Instalowanie Sysvinit-2.85

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 0.9 MB

Zawartość Sysvinit

Pakiet Sysvinit zawiera programy do kontrolowania uruchamiania, działania i zamykania wszystkich innych programów.

Instalowane programy: halt, init, killall5, last, lastb (link do last), mesg, pidof (link do killall5), poweroff (link do halt), reboot (link do halt), runlevel, shutdown, sulogin, telinit (link do init), utmpdump oraz wall

Zależności Instalacyjne Sysvinit

Sysvinit zależy od: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make.

Instalowanie Sysvinit

Gdy zmieniają się poziomy działania (run levels), na przykład przy zatrzymywaniu systemu "halt", init wysyła sygnały TERM i KILL do procesów, które rozpoczął. Init wypisuje "Sending processes the TERM signal" ("Wysyłam procesom sygnał końcowy") na ekranie. Wydaje się, że ma to znaczyć, jakoby wysyłał te sygnały wszystkim aktualnie działającym procesom. Aby uniknąć tego nieporozumienia, można zmodyfikować plik init.c tak, by wypisywał "Sending processes started by init the TERM signal" ("Wysyłam procesom uruchomionym przez init sygnał końcowy").

Edytuj komunikat zatrzymania halt:

cp src/init.c{,.backup}
sed 's/Sending processes/Sending processes started by init/g' \
src/init.c.backup > src/init.c

Skompiluj Sysvinit:

make -C src

I instaluj go:

make -C src install

Konfigurowanie Sysvinit

Utwórz nowy plik /etc/inittab wykonując co następuje:

cat > /etc/inittab << "EOF"
# Begin /etc/inittab

id:3:initdefault:

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc sysinit

l0:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 0
l1:S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6

ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

su:S016:once:/sbin/sulogin

1:2345:respawn:/sbin/agetty tty1 9600
2:2345:respawn:/sbin/agetty tty2 9600
3:2345:respawn:/sbin/agetty tty3 9600
4:2345:respawn:/sbin/agetty tty4 9600
5:2345:respawn:/sbin/agetty tty5 9600
6:2345:respawn:/sbin/agetty tty6 9600

# End /etc/inittab
EOF