Instalowanie Texinfo-4.6

Estimated build time:           0.2 SBU
Estimated required disk space: 17 MB

Zawartość Texinfo

Pakiet Texinfo zawiera programy stosowane do czytania, pisania i konwersji dokumentów Info, podających dokumentrację systemową.

Instalowane programy: info, infokey, install-info, makeinfo, texi2dvi oraz texindex

Zależności Instalacyjne Texinfo

Texinfo zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.

Instalowanie Texinfo

Przygotuj Texinfo do kompilacji:

./configure --prefix=/usr

Skompiluj pakiet:

make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że jest prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, zrobisz to następującą komendą:

make check

Instaluj pakiet:

make install

A opcjonalnie możes zainstalować składniki należące do instalacji TeX'a:

make TEXMF=/usr/share/texmf install-tex

Znaczenie parametru make: