Instalowanie Util-linux-2.12

Estimated build time:           0.2 SBU
Estimated required disk space: 16 MB

Zawartość Util-linux

Pakiet Util-linux zawiera wiele rozmaitych programów użytkowych. Niektóre z ważniejszych są używane do zamontowania, odmontowania, formatowania, partycjonowania i zarządzania napędami dyskowymi, otwierania portów tty i przenoszenia komunikatów jądra.

Instalowane programy: agetty, arch, blockdev, cal, cfdisk, chkdupexe, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, cytune, ddate, dmesg, elvtune, fdformat, fdisk, fsck.cramfs, fsck.minix, getopt, hexdump, hwclock, ipcrm, ipcs, isosize, kill, line, logger, look, losetup, mcookie, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, namei, parse.bash, parse.tcsh, pg, pivot_root, ramsize (link do rdev), raw, rdev, readprofile, rename, renice, rev, rootflags (link do rdev), script, setfdprm, setsid, setterm, sfdisk, swapoff (link do swapon), swapon, test.bash, test.tcsh, tunelp, ul, umount, vidmode (link do rdev), whereis oraz write

Zależności Instalacyjne Util-linux

Util-linux zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Zlib.

Uwagi o zgodności z FHS

FHS zaleca, abyśmy używali /var/lib/hwclock, zamiast zwyczajnego /etc, jako miejsce przeznacenia dla pliku adjtime. Aby program hwclock był zgodny z FHS, wykonaj co następuje:

cp hwclock/hwclock.c{,.backup}
sed 's%etc/adjtime%var/lib/hwclock/adjtime%' \
hwclock/hwclock.c.backup > hwclock/hwclock.c
mkdir -p /var/lib/hwclock

Instalowanie Util-linux

Przygotuj Util-linux do kompilacji:

./configure

Skompiluj pakiet:

make HAVE_SLN=yes

Znaczenie parametru make:

I instaluj pakiet:

make HAVE_SLN=yes install