Instalowanie Zlib-1.1.4

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 1.5 MB

Zawartość Zlib

Pakiet Zlib zawiera bibliotekę libz, której używają niektóre programy ze względu na jej funkcje kompresji i dekompresji.

Instalowane biblioteki: libz[a,so]

Zależności Instalacyjne Zlib

Zlib zależy od: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Sed.

Instalowanie Zlib

Zlib ma potencjalne przepełnienie bufora w funkcji gzprintf(), więc, choć to trudne do wykorzystania, należy się tym zająć stosując tą łatkę:

patch -Np1 -i ../zlib-1.1.4-vsnprintf.patch

Teraz przygotuj Zlib do kompilacji:

./configure --prefix=/usr --shared

Uwaga: Wiemy, że Zlib buduje swoją dzieloną bibliotekę nieprawidłowo, gdy w środowisku  jest określona zmienna CFLAGS. Jeśli używasz swoich własnych zmiennych CFLAGS, upewnij się że dodałaś dyrektywę -fPIC na tym etapie, a usuń ją później.

Skompiluj pakiet:

make

Zainstaluj dzielone biblioteki:

make install

Teraz zbuduj również niedzielone biblioteki:

make clean
./configure --prefix=/usr
make

Ten pakiet zawiera zestaw testowy, który może przeprowadzić liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że został prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go uruchomić, to zrobi to następująca komenda:

make test

I zainstaluj pakiet:

make install

Dzielona biblioteka Zlib powinna być zainstalowana w katalogu /lib. W ten sposób, w wypadku gdybyś musiała uruchomić system bez katalogu /usr, to żywotne programy systemowe nadal będą miały dostęp do tej biblioteki:

mv /usr/lib/libz.so.* /lib

Dowiązanie symboliczne /usr/lib/libz.so kieruje do pliku, który już nie istnieje, bo go przenieśliśmy. Utwórz dowiązanie symboliczne do nowego położenia tej biblioteki:

ln -sf ../../lib/libz.so.1 /usr/lib/libz.so

Zlib nie instaluje swojej strony podręcznika man. Zastosuj następującą komendę aby zainstalować tą dokumentację:

cp zlib.3 /usr/share/man/man3