Rozdział 7. Ustawianie skryptów ładowania systemu

Spis treści
Wprowadzenie
Jak przebiega bootowanie z tymi skryptami?
Konfigurowanie skryptu setclock
Czy potrzebuję skryptu loadkeys?
Konfigurowanie skryptu sysklogd
Konfigurowanie skryptu localnet
Tworzenie pliku /etc/hosts
Konfigurowanie skryptu network