Wprowadzenie

W tym rozdziale ustawisz skrypty startowe, które instalowałaś w Rozdziale 6. Większość z nich będzie działać bez żadnych zmian, ale niektóre wymagają ustawień w dodatkowych plikach konfiguracyjnych, ponieważ dotyczą informacji zależnych od sprzętu.