Konfigurowanie skryptu sysklogd

Skrypt sysklogd wywołuje program syslogd z opcją -m 0. Ta opcja wyłącza regularne zapisywanie zaznaczenia czasu, które syslogd domyślnie umieszcza w plikach log'ów co 20 minut. Jeśli chcesz włączyć regularne zapisywanie zaznaczenia czasu, wyedytuj skrypt sysklogd i zrób stosowne zmiany. Więcej informacji w manualu man syslogd.