Instalowanie Linux-2.4.22

Estimated build time:           All default options: 4.20 SBU
Estimated required disk space: All default options: 181 MB

Zawartość Linuksa

Jądro Linuksa to sedno każdego systemu linuksowego. To dzięki niemu działa Linux. Kiedy włączamy nasz zestaw komputerowy i do pamięci komputera ładuje się z dysku system Linux, to najwcześniejszą, pierwszą częścią oprogramowania, jaka jest ładowana do komputera jest właśnie jądro. To jądro inicjalizuje sprzętowe składniki systemu: porty szeregowe, porty równoległe, karty dźwiękowe, karty sieciowe, kontrolery IDE, kontrolery SCSI i wiele innych. W skrócie - jądro udostępnia sprzęt tak, aby programy mogły z niego korzystać.

Instalowane pliki: jądro i nagłówki jądra

Zależności Instalacyjne Linuksa

Linux zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Modutils, Perl, Sed.

Instalowanie jądra

Budowanie jądra przebiega w kilku krokach: konfigurowanie, kompilowanie i instalowanie. Jeśli nie podoba ci się sposób konfigurowania jądra opisany w tej książce, zobacz alternatywne metody opisane w pliku README w drzewie źródeł jądra.

Przygotuj kompilację za pomocą następującej komendy:

make mrproper

toz apewni absolutnączystosć drzewa jądra (kernel tree). Zespół twórców jądra zaleca wykonywanie jej przed każdym kompilowaniem jądra. Nie należy polegać na przypuszczeniu, że drzewo źródeł jądra jest czyste po rozpakowaniu (untarring).

Skonfiguruj jądro za pomocą interfejsu opartego o menu:

make menuconfig

W niektórych sytuacjach bardziej odpowiednie może być make oldconfig. Więcej dowiesz się z pliku README.

Możesz przeskoczyć konfigurację jądra, jeśli chcesz, po prostu kopiując plik konfiguracyjny jądra, .config, ze swojego systemu macierzystego (przy założeniu, że jest dostępny) do wypakowanego katalogu linux-2.4.22. Jednak nie zalecamy tego rozwiązania. Więcej skorzystasz badając wszystkie menu konfiguracyjne i tworząc swoją własną konfigurację jądra, od zera.

Ze względu na obsługę pamięci dzielonej POSIX, dopilnuj żeby opcja konfiguracji jądra "Virtual memory file system support" była włączona. Znajduje się ona w menu "File systems" i normalnie jest domyślnie włączona.

Sprawdź zależności i utwórz pliki informacyjny zależności:

make CC=/opt/gcc-2.95.3/bin/gcc dep

Skompiluj obraz jądra:

make CC=/opt/gcc-2.95.3/bin/gcc bzImage

Skompiluj sterowniki, któe zostały skonfigurowane jako moduły:

make CC=/opt/gcc-2.95.3/bin/gcc modules

Jeśli zamierzasz używać modułów jądra, to będziesz potrzebowałą pliku /etc/modules.conf. Informacje dotyczące modułów i konfiguracji jądra w ogólności, znajdziesz w dokumentacji jądra, która znajduje się w katalaogu linux-2.4.22/Documentation. Strona manuala modules.conf oraz HOWTO jądra pod adresem http://www.tldp.org/HOWTO/Kernel-HOWTO.html również mogłyby cię zaciekawić.

Instaluj moduly:

make CC=/opt/gcc-2.95.3/bin/gcc modules_install

Ponieważ nic nie jest pełne bez dokumentacji, zbuduj strony manuala które przyszły z jądrem:

make mandocs

I zainstaluj te strony:

cp -a Documentation/man /usr/share/man/man9

Kompilacja jądra zakończona, ale niektóre z tworzonych plików nadal znajdują się w drzewie źródeł. Aby zakończyć instalację trzeba skopiować te dwa pliki do katalogu /boot.

Ścieżka do jądra może różnić się w zależności od platformy, której używasz. Mosłuż się tą okmendą, aby zainstalować jądro:

cp arch/i386/boot/bzImage /boot/lfskernel

System.map jest plikiem symbolicznym jądra. Mapuje punkty włączeń wszystkich funkcji w API jądra, jak również adresy struktury danych jądra, dla działającego jądra. Posłuż się tą komendą, by zainstaować plik map. is a symbol file for the kernel. It maps the function entrypoints of every function in the kernel API, as well as the addresses of the kernel data structures for the running kernel. Issue the following command to install the map file:

Lepiej niech to przełoży ktoś, kto wie co to jest mapowanie adresów struktur danych jądra dla jądra?

cp System.map /boot