Linux From Scratch - Linux od zera

Version 5.0

Gerard Beekmans

Ta książka opisuje przebieg tworzenia systemu Linuksowego od zera, przy użyciu źródeł wyłącznie pożądanego oprogramowania.


Dedykacja

Dedykuję tą książkę mojej kochającej i wspierającej mnie żonie Beverly Beekmans.

Spis treści
Wstęp
Przedmowa
Od tłumacza
Do czytelników
Kto mógłby chcieć przeczytać tą książkę
Kto mógłby nie chcieć czytać tej książki
Warunki wstępne
Układ
Część I - Wprowadzenie
Część II - Przygotowanie do budowy
Część III - Budowanie systemu LFS
Część IV - Dodatki
I. Część I - Wprowadzenie
1. Wprowadzenie
Jak to zrobimy
Konwencje zastosowane w tej książce
Wersja książki
Dziennik zmian
Zasoby
Podziękowania
2. Ważne informacje 
O zmiennej $LFS
O czasach SBU
O zestawach testowych
Jak poprosić o pomoc
II. Część II - Przygotowanie do budowy
3. Przygotowywanie nowej partycji
Wprowadzenie
Tworzenie nowej partycji
Tworzenie systemu plików na nowej partycji
Montowanie nowej partycji
4. Materiały: pakiety i łatki
Wprowadzenie
Wszystkie pakiety
Potrzebne łatki
5. Konstruowanie tymczasowego systemu
Wprowadzenie
Techniczne uwagi na temat zestawu narzędziowego
Tworzenia katalogu $LFS/tools
Dodawanie użytkownika lfs
Konfigurowanie środowiska roboczego
Instalowanie Binutils-2.14 - przebieg 1
Instalowanie GCC-3.3.1 - przebieg 1
Instalowanie nagłówków Linux-2.4.22
Instalowanie Glibc-2.3.2
"Domknięcie" Glibc
Instalowanie Tcl-8.4.4
Instalowanie Expect-5.39.0
Instalowanie DejaGnu-1.4.3
Instalowanie GCC-3.3.1 - Pass 2
Instalowanie Binutils-2.14 - Pass 2
Instalowanie Gawk-3.1.3
Instalowanie Coreutils-5.0
Instalowanie Bzip2-1.0.2
Instalowanie Gzip-1.3.5
Instalowanie Diffutils-2.8.1
Instalowanie Findutils-4.1.20
Instalowanie Make-3.80
Instalowanie Grep-2.5.1
Instalowanie Sed-4.0.7
Instalowanie Gettext-0.12.1
Instalowanie Ncurses-5.3
Instalowanie Patch-2.5.4
Instalowanie Tar-1.13.25
Instalowanie Texinfo-4.6
Instalowanie Bash-2.05b
Instalowanie Util-linux-2.12
Instalowanie Perl-5.8.0
Rozbieranie
III. Część III - Budowanie systemu LFS
6. Instalowanie podstawowych programów systemu
Wprowadzenie
O symbolach debugowania
Przejście do środowiska chroot
Zmiana właściciela
Tworzenie katalogów
Montowanie systemów plików proc oraz devpts
Tworzenie niezbędnych linków symbolicznych
Tworzenie plików passwd i group
Tworzenie urządzeń (Makedev-1.7)
Instalowanie Linux-2.4.22 headers
Instalowanie Man-pages-1.60
Instalowanie Glibc-2.3.2
Ponowna regulacja zestawu narzędziowego
Instalowanie Binutils-2.14
Instalowanie GCC-3.3.1
Instalowanie Coreutils-5.0
Instalowanie Zlib-1.1.4
Instalowanie Lfs-Utils-0.3
Instalowanie Findutils-4.1.20
Instalowanie Gawk-3.1.3
Instalowanie Ncurses-5.3
Instalowanie Vim-6.2
Instalowanie M4-1.4
Instalowanie Bison-1.875
Instalowanie Less-381
Instalowanie Groff-1.19
Instalowanie Sed-4.0.7
Instalowanie Flex-2.5.4a
Instalowanie Gettext-0.12.1
Instalowanie Net-tools-1.60
Instalowanie Inetutils-1.4.2
Instalowanie Perl-5.8.0
Instalowanie Texinfo-4.6
Instalowanie Autoconf-2.57
Instalowanie Automake-1.7.6
Instalowanie Bash-2.05b
Instalowanie File-4.04
Instalowanie Libtool-1.5
Instalowanie Bzip2-1.0.2
Instalowanie Diffutils-2.8.1
Instalowanie Ed-0.2
Instalowanie Kbd-1.08
Instalowanie E2fsprogs-1.34
Instalowanie Grep-2.5.1
Instalowanie Grub-0.93
Instalowanie Gzip-1.3.5
Instalowanie Man-1.5m2
Instalowanie Make-3.80
Instalowanie Modutils-2.4.25
Instalowanie Patch-2.5.4
Instalowanie Procinfo-18
Instalowanie Procps-3.1.11
Instalowanie Psmisc-21.3
Instalowanie Shadow-4.0.3
Instalowanie Sysklogd-1.4.1
Instalowanie Sysvinit-2.85
Instalowanie Tar-1.13.25
Instalowanie Util-linux-2.12
Instalowanie GCC-2.95.3
Zmieniona komenda chroot
Instalowanie LFS-Bootscripts-1.12
Konfigurowanie składników systemu
7. Ustawianie skryptów ładowania systemu
Wprowadzenie
Jak przebiega bootowanie z tymi skryptami?
Konfigurowanie skryptu setclock
Czy potrzebuję skryptu loadkeys?
Konfigurowanie skryptu sysklogd
Konfigurowanie skryptu localnet
Tworzenie pliku /etc/hosts
Konfigurowanie skryptu network
8. Przygotowanie systemu LFS do uruchamiania się
Wprowadzenie
Tworzenie pliku /etc/fstab
Instalowanie Linux-2.4.22
Przygotowanie systemu LFS do uruchamiania się
9. Zakończenie
Zakończenie
Policz się
Ponowne uruchamianie systemu
Co dalej?
IV. Część IV - Dodatki
A. Opisy i zależności pakietów
Wprowadzenie
Autoconf
Automake
Bash
Binutils
Bison
Bzip2
Coreutils
DejaGnu
Diffutils
E2fsprogs
Ed
Expect
File
Findutils
Flex
Gawk
GCC
Gettext
Glibc
Grep
Groff
Grub
Gzip
Inetutils
Kbd
Less
LFS-Bootscripts
Lfs-Utils
Libtool
Linux (the kernel)
M4
Make
MAKEDEV
Man
Man-pages
Modutils
Ncurses
Net-tools
Patch
Perl
Procinfo
Procps
Psmisc
Sed
Shadow
Sysklogd
Sysvinit
Tar
Tcl
Texinfo
Util-linux
Vim
Zlib
B. Spis programów i bibliotek