Układ

Ta książka jest podzielona na następujące cztery części:

Część I - Wprowadzenie

Część I wyjaśnia niektóre podstawowe rzeczy, jak postępować przy instalowaniu i podaje techniczne informacje o samej książce (wersja, dziennik zmian, listy wysyłkowe itd.).

Część II - Przygotowanie do budowy

Część II opisuje, jak przygotować się do budowania: tworzenie partycji, ściąganie pakietów i kompilowanie tymczasowych narzędzi.

Część III - Budowanie systemu LFS

Część III przeprowadzi cię przez budowanie systemu LFS: kompilację i instalację wszystkich pakietów po kolei, ustawianie skryptów uruchamiania systemu i instalowanie jądra. Powstały podstawowy system Linux jest fundamentem, na którym można postawić inne programy, aby rozszerzyć twój system tak, jak ci się podoba.

Część IV - Dodatki

Część IV składa się z dwóch dodatków. Pierwszy to alfabetyczna lista zainstalowanych pakietów -- każdy ma podane oficjalne miejsce, skąd go ściągnąć, jego zawartość oraz zależności instalacyjne.  Drugi dodatek wymienia wszystkie programy i biblioteki  instalowane przzez te pakiety, w kolejności alfabetycznej, abyś mogła łatwo przekonać się, do którego pakietu należy wybrany program lub biblioteka.

(Duża część dodatku pierwszego należy do części II oraz III. To nieco powiększa książkę, ale naszym zdaniem czytanie jest dzięki temu łatwiejsze. Nie potrzebujesz ciągle zaglądać do tego dodatku podczas instalowania. Takie kartkowanie tam i spowrotem może utrudniać życie, szczególnie gdy czytasz czysto tekstową wersję tej książki.)